Privacy

Vertrouwelijk
Tasapart respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens kun je hier vinden.

Persoonlijke gegevens
Tasapart stelt je persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van het verzorgen van de door jouw bestelde producten. Je persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan uitvoerende instanties ten behoeve van de afhandeling van de bestelling (o.a. door TNT Post). Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Indien gewenst heb je als klant recht op inzage en eventuele correcties op je persoonsgegevens.

E-mail
Heb je je aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief, dan worden je gegevens alleen gebruikt om jou deze mailing toe te sturen. Je kunt je te allen tijde uitschrijven, waarna je gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.

Cookies
Tasapart maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestandje die kleine stukjes informatie bevat die door je browser (bijv. Internet Explorer) op je computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om je bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens maakt Tasapart van de informatie uit het cookie gebruik om te kijken welke pagina's veel bezocht worden en welke minder vaak. Heb je het gebruik van cookies in je browser uitgezet, dan heeft dit geen consequenties voor het bezoek aan onze website.

Tasapart behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.